Corona

De maatregelen inzake het Coronavirus Covid-19 hebben een grote invloed op ons dagelijks leven en de clubwerking. Gymfed wil haar clubs en leden zo goed mogelijk bijstaan in deze periode. Op deze pagina zullen we de veelgestelde vragen en topics zo goed mogelijk centraliseren om een antwoord te bieden op jullie vragen. In deze situatie zijn het de clubverantwoordelijke van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen of een opstart opportuun, mogelijk of haalbaar is.

Updates Gymfed

Blijf sporten

Interessante websites