Meldingsformulier algemeen

Door het invullen van dit formulier meld je een (mogelijke) overtreding op het algemeen tuchtreglement van Gymfed. Alle tuchtreglementen maken integraal deel uit van de algemene richtlijnen van Gymfed. Deze melding wordt in eerste instantie aan de hand van bemiddeling en adviezen intern bij Gymfed behandeld. Deze melding kan, indien gewenst en nodig, in tweede instantie overgaan tot een tuchtklacht gericht aan de tuchtcommissie.

Opgelet! Meldingen over (mogelijks) grensoverschrijdend gedrag worden ingevuld via dit formulier en worden behandeld door het ethisch adviesorgaan van Gymfed.