Kennis- en inspiratiedocument outdoor parkour infrastructuur

Met dit document willen we inzicht geven in de rol die infrastructuur speelt in parkour, wat voor infrastructuur interessant is, en wat de mogelijkheden zijn om infrastructuur te bouwen voor parkour. We beperken ons hier tot de buitenruimte.

Na een initiële reflectie over de meerwaarde van parkour infrastructuur is het document opgedeeld in 3 grote secties:

  • Parkour spots: Hier wordt de relatie tussen parkour en infrastructuur geduid alsook het belang van verschillende soorten infrastructuur. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden van straatspots, waar origineel parkour op ontstaan is.
  • Parkour parken: Hieronder verstaan we infrastructuur die als specifiek en enig doel heeft om voor parkour gebruikt te worden. Dit kan verschillende vormen aan nemen die in deze sectie aan bod komen, samen met enkel voorbeelden.
  • Integratie van parkour in de stedelijke ruimte: Hier gaat het over het integreren en faciliteren aan de behoeften van parkour in infrastructuur projecten die anders niet specifiek naar parkour beoefenaars gericht zijn. Het gaat hier over het multifunctioneel invullen van de ruimte en in zekere zin het creëren van nieuwe straatspots.

We hopen met dit document helderheid te scheppen in de verwarrende vrijheid wat betreft infrastructuur die met een creatieve sport als parkour gepaard gaat.