Gezond sporten

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid.

De Gymnastiekfederatie is begaan met de gezondheid en het welzijn van haar sporters en participeert in een aantal projecten opgezet door de Vlaamse overheid en universiteiten. In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, lanceerde Gymfed de campagne ‘Coole gymmanieren’.