Ethisch adviesorgaan

Gymfed richtte een ethisch adviesorgaan op met als doel het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Het ethisch adviesorgaan heeft als voornaamste taken:

 • Toezien op de toepassing en naleving van het EVS-decreet
 • Toezien op de toepassing van de ethische code van de federatie
 • Het aanspreekpunt zijn en advies verstrekken aan:
  • individuele leden
  • clubs
  • Raad van Bestuur
  • tuchtcommissie
 • Tools ontwikkelen voor de clubs m.b.t. ethische verantwoord sporten
 • Info- en vormingsactiviteiten uitwerken voor de clubs m.b.t preventie en aanpak
 • Informatie betreffende ethisch verantwoord sporten aan de clubs bezorgen

Het aanspreekpunt integriteit (API) voor clubs en leden is Caroline Jannes, sportpsychologe.
Caroline is te bereiken via dit e-mailadres of telefonisch op 0485 63 39 37.