Coming soon

We blijven werken aan nieuwe initiatieven. Zo werken we aan een Gymfed sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Daarnaast bevindt de oprichting van een atletencommissie zich momenteel in de laatste fase, hiermee willen we een stem geven aan de sporters binnen en buiten onze (top)sportwerking.

"We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan sporters die fysiek én mentaal sterk staan, en die plezier aan hun sport beleven. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn."

Ontwikkeling mentale leerlijn

Een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. De mentale leerlijn geeft de evolutie weer in mentale vaardigheden die een sporter doorheen de verschillende levensfasen van het Gymfed sportmodel kan doorlopen en beschrijft het algemeen positief stimulerend klimaat waarin een sporter zich (mentaal) optimaal kan ontwikkelen. De mentale leerlijn informeert de trainer over welke mentale vaardigheden de sporter in verschillende domeinen en binnen elke levensfase kan ontwikkelen, zodat de trainer zijn/haar aanpak kan aanpassen in functie van de noden en de mentale ontwikkeling van de sporter.

Oprichting atletencommissie

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking richt Gymfed een adviescommissie op samengesteld uit actieve en ex-(top)sporters die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. Deze commissie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een ethisch en gezond sportklimaat voor al onze (top)sporters binnen de verschillende disciplines. 

De Atletencommissie is een adviescommissie en heeft als doel:

  • Een duidelijke stem geven aan de sporters binnen en buiten de (top)sportwerking van de federatie
  • Een aanspreekpunt zijn voor alle (top)sporters binnen de Gymnastiekfederatie waarbij vertrouwen en integriteit voorop staan
  • Inspraak te geven in het (top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van adviezen voor de Topsportcommissie en/of het Bestuursorgaan

De atletencommissie wordt samengesteld uit een voorzitter, secretaris en 10 sporters die de laatste 8 jaar deelgenomen hebben aan een EK, WK, World Games of Olympische Spelen. Volgende disciplines worden vertegenwoordigd binnen de atletencommissie:

  • Acro
  • Ritmiek
  • Rope Skipping
  • Toestelturnen jongens
  • Toestelturnen meisjes
  • Trampoline
  • Tumbling

"De laatste jaren hebben we al hard gewerkt aan een klimaat waar onze sporters ethisch en gezond kunnen sporten. Met het oprichten van de atletencommissie willen we verder bouwen aan fysiek en mentaal sterke sporters waarbij we onze sporters een duidelijk stem willen geven in onze (top)sportwerking." - Tim Moriau, Topsportmanager