Coming soon

We blijven werken aan nieuwe initiatieven. Zo leggen we de laatste hand aan het Gymfed-sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft.

"We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan sporters die fysiek én mentaal sterk staan, en die plezier aan hun sport beleven. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn."

Mentale leerlijn

In het najaar volgt een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft.

  • De mentale leerlijn beschrijft de ontwikkeling van de mentale vaardigheden die een sporter doorheen de verschillende leeftijdsfasen van zijn of haar (sportieve) carrière kan doorlopen. Werken volgens dit model bevordert een algemeen positief stimulerend ontwikkelingsklimaat.
  • De mentale leerlijn informeert de trainer op welke mentale vaardigheden best ingezet wordt elke levensfase, zodat de trainer zijn/haar aanpak kan aanpassen in functie van de noden, de rijpheid en de mentale ontwikkeling van de sporter.
  • De mentale leerlijn vormt een onderdeel van het Gymfed-sportmodel. De ontwikkeling van concrete tools om hiermee aan de slag te gaan wordt in een latere periode geïntroduceerd.