Initiatieven topsportwerking

Gezond en ethisch sporten is al jarenlang in ontwikkeling binnen de federatie. Sinds het beleidsdomein dat in 2016 van start ging schakelden we hierin een versnelling hoger en werd ethisch en gezond sporten een echte prioriteit. Sinds 2016 werden heel wat initiatieven in het leven geroepen die de fysieke en mentale gezondheid van onze sporters helpen waarborgen:

  • Ethische code
  • Ethisch adviesorgaan
  • Aanspreekpunt integriteit (API) 
  • Interdisciplinair team
  • Opleidingen rond welbevinden coaches en sporters 


Deze inspanningen worden verder op punt gesteld en we blijven werken aan nieuwe initiatieven die de mentale en fysieke gezondheid van sporters waarborgen. Zo werken we aan een Gymfed-sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Daarnaast staat het oprichten van een atletencommissie en oudercomité op de agenda, hiermee willen we een stem geven aan de sporters en ouders binnen en buiten onze (top)sportwerking.

Meer weten over onze initiatieven binnen onze breedtesport en clubs? Klik hier.