Coming soon

We blijven werken aan nieuwe initiatieven. Zo werken we aan een Gymfed sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Daarnaast bevindt de oprichting van een atletencommissie zich momenteel in de laatste fase, hiermee willen we een stem geven aan de sporters binnen en buiten onze (top)sportwerking.

"We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan sporters die fysiek én mentaal sterk staan, en die plezier aan hun sport beleven. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn."

Ontwikkeling mentale leerlijn

Een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. De mentale leerlijn geeft de evolutie weer in mentale vaardigheden die een sporter doorheen de verschillende levensfasen van het Gymfed sportmodel kan doorlopen en beschrijft het algemeen positief stimulerend klimaat waarin een sporter zich (mentaal) optimaal kan ontwikkelen. De mentale leerlijn informeert de trainer over welke mentale vaardigheden de sporter in verschillende domeinen en binnen elke levensfase kan ontwikkelen, zodat de trainer zijn/haar aanpak kan aanpassen in functie van de noden en de mentale ontwikkeling van de sporter.


Oprichting oudercomité - Lancering april 2021

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking richt Gymfed een adviescommissie op samengesteld uit ouders van actieve topsporters. Het oudercomité is er voor de ouders van topsporters met topsportstatuut, topsportbeloftestatuut of erkende elitegymnast die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. Deze commissie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een gezond en ethisch sportklimaat, als federatie willen we blijven bouwen aan atleten die zich zowel fysiek als mentaal sterk voelen.

Het oudercomité is een adviescommissie en heeft als doel:

  • Een duidelijke stem geven aan de ouders binnen de topsportwerking van Gymfed
  • Een aanspreekpunt zijn voor alle ouders binnen de topsportwerking van Gymfed waarbij vertrouwen en integriteit voorop staan
  • Inspraak te geven in het (top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van adviezen voor de Topsportcommissie en/of het Bestuursorgaan

Het oudercomité wordt samengesteld uit een voorzitter, secretaris en 8 vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meisjes. Het oudercomité wordt voor de periode van twee jaar (tot en met juni 2023) aangeduid en zal tweemaandelijks samen komen.

Werk jij mee aan de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking? Stel je kandidaat voor 28 maart en bezorg ons een korte motivatiebrief met bijhorende CV.

"Met het oudercomité willen we de ouders van actieve topsporters een duidelijke stem geven binnen onze topsportwerking. Zij vormen een belangrijke en essentiële schakel in de verdere uitbouw van het sportmodel waarbinnen gezond en ethisch sporten, gekoppeld aan prestaties, centraal staat." - Tim Moriau, Topsportmanager

Eerder werd de atletencommissie opgericht. Een adviescommissie voor en door (top)sporters die de stem vormen van de sporters binnen en buiten onze (top)sportwerking. Deze commissie gaat van start op 15 maart 2021.