Ethisch adviesorgaan

Het ethisch adviesorgaan van Gymfed ziet toe op de toepassing en naleving van het EVS-decreet en de ethische codes van de federatie zowel wat breedtesport als topsport betreft. Het verstrekt adviesontwikkelt tools en informeert omtrent gezond en ethisch sporten. Het ethisch adviesorgaan werd opgericht met als doel het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Voornaamste taken:

  • Toezien op de toepassing en naleving van het EVS-decreet
  • Toezien op de toepassing van de ethische codes van de federatie
  • Advies en informatie verstrekken aan betrokken personen binnen breedtesport en topsport
  • Tools ontwikkelen voor de clubs omtrent gezond en ethische sporten
  • Info- en vormingsactiviteiten uitwerken en organiseren