Ethische code

De gedrags- en ethische codes zijn een beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van alle betrokken personen binnen de topsportwerking. Via de gedrags- en ethische codes, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), verbinden alle betrokken personen er zich toe een gezond en ethisch sportklimaat te creëren.