Gymfed-sportmodel

Het Gymfed-sportmodel is de lange termijnvisie van Gymfed over het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling. Het is opgebouwd op basis van verschillende levensfasen en formuleert kenmerken van de sporter en aandachtspunten om de sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te kunnen bieden. Met het Gymfed-sportmodel worden de inspanningen rond ethisch en gezond sporten onder gebracht in een overkoepelende strategie en langetermijnvisie.

Een integrale toepassing van het Gymfed sportmodel waarborgt dat sporters hun volle potentieel kunnen bereiken, zowel in topsport als wedstrijdsport en recreatie.

Klik hier voor meer info over het Gymfed-sportmodel“Een sportmodel waarbinnen prestatie onlosmakelijk met het mentale en fysieke welzijn
van sporters verbonden is, moet de norm zijn”