Gymfed sportmodel

Het Gymfed sportmodel is de lange termijnvisie van Gymfed over het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling. Het is opgebouwd op basis van verschillende levensfasen en formuleert kenmerken van de sporter en aandachtspunten om de sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te kunnen bieden. Met het Gymfed sportmodel worden de inspanningen rond ethisch en gezond sporten onder gebracht in een overkoepelende strategie en langetermijnvisie.

Een integrale toepassing van het Gymfed sportmodel waarborgt dat sporters hun volle potentieel kunnen bereiken, zowel in topsport als wedstrijd- en breedtesport.


Een sportmodel waarbinnen prestatie onlosmakelijk met het mentale en fysieke welzijn van sporters verbonden is, dit moet zowel in België als internationaal de norm zijn. We moeten er permanent op toe zien dat de lat voor prestaties hoog ligt, terwijl de mentale en fysieke gezondheid van atleten gewaarborgd wordt.