Interdisciplinair team Toestelturnen meisjes

In hun Olympische droom worden de seniores meisjes Toestelturnen ondersteund door een interdisciplinair team. Het team bestaande uit een diëtiste, psycholoog, fysieke trainers, dokter, kiné,… volgt de gymnasten op de voet en bouwt mee aan de prestaties van de sporters waarbij de fysieke en mentale gezondheid van de atleten centraal staat.


Diétiste - Tanja Callewaert

Als diétiste vormt Tanja Callewaert een belangrijke expert binnen Team BELGYM. Ze stelt voor elke atleet een persoonlijk voedingsschema op waarbij ze vanuit het algemene basisprincipe vertrekt welke voeding een sporter nodig heeft om het lichaam te versterken. Voor elke specialisatie is er een andere lichaamssamenstelling en dus ander voedingspatroon nodig. 

Lees hier een interview met Tanja en leer haar zo beter kennen

Fysieke trainers - Kristof Huts, Titi Mullie en Frank Dewitte

Onze fysiek trainers staan in voor de houdingstraining van de gymnasten. Hierbij gaat het voornamelijk over het efficiënt leren gebruiken van het lichaam. Bewegingsanalyse vormt de basis voor deze fysieke trainingen, krachttrainingen en cardio zijn eveneens een belangrijk onderdeel in het fysieke verhaal. Onze fysiek trainers focussen op het behouden van het evenwicht bij de belasting van de sporters, dat houdt in dat de hele keten belast wordt en niet één schakel. Aan de hand van een jaarlijkse lichaamsscreening wordt voor elke sporter een persoonlijk trainingsschema opgesteld.

Lees hier het interview met Kristof en leer hem beter kennen

Sportpsycholoog - Jef Brouwers

Jef Brouwers, klinisch psycholoog van opleiding, omschrijft zijn beroep als een ‘Prestatie – Bevorderaar’. Vanuit de vaststelling dat veel mensen zich niet helemaal bewust zijn van hun totale potentieel werkt hij hoe langer hoe meer onder de noemer ‘Prestatie Psycholoog’. 

"Ik evolueerde vanuit de research rond mensen en hun bekommernissen, hun geschiedenis en wat zij meemaakten naar het gebruik van al deze kennis en ervaring om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun volledig potentieel. Dat leidde me naar de wereld van de topsport waarin elke minuut telt. Het is voorbij voor je het weet."

Jef Brouwers is sinds 2016 actief expert binnen Team BELGYM. In 2013 kreeg hij de trofee ‘Psycholoog van het Jaar 2013’, welke een erkenning was er voor het op de kaart zetten van psychologie, ook in de sport. Hij is eveneens psycholoog binnen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), Team Belgium.

Lees hier het interview met Jef en leer hem beter kennen

Artsen - Dr. Briffoz & Dr. Lenoir - Arts

Dokter Briffoz en Lenoir vormen de artsen binnen de entourage. Op basis van wekelijkse consultaties in de Topgymnastiekhal in Gent volgen zijn, in nauw overleg met de andere experten van het interdisciplinair team, de atleten op medisch vlak op. 

Lees hier het interview met Guy en leer hem beter kennen

Kiné - Wouter Taurin

Als kiné begeleidt Wouter Taurin sinds 2009 de seniores Toestelturnen meisjes. Tijdens trainingen en stages observeert hij de gymnasten van dichtbij om de intensiteit en nodige behandeling, in overleg met de andere experten, te bepalen. Gymnasten komen standaard 1 à 2 keer langs op consultatie, enerzijds voor het behandelen van blessures en anderzijds voor een preventieve behandeling. Tijdens (internationale) competities bestaat zijn taak voornamelijk uit het advies geven aan de sporters en coaches voor het turnen van een optimale wedstrijd. 

Lees hier het interview en leer Wouter beter kennen

Coaches

De coaches worden omringd door technische experts. De coaches maken de jaarplanning en plannen het ideale traject richting kampioenschappen. Hierin sturen zij de experts aan en schakelen ze hen in waar nodig. Zij voeren één op één de communicatie met de experts en gymnasten en zorgen zo voor de meest ideale trainingsomgeving om topprestaties te leveren.

Topsportmanager - Tim Moriau

Tim Moriau vormt als Topsportmanager samen met zijn medewerkers en coaches, de motor achter het topsportbeleid van de federatie. Hij leidt en coördineert de topsportwerking binnen de Gymnastiekfederatie en is (intern en extern) het aanspreekpunt bij uitstek voor alles wat topsport betreft.

Embedded scientist - Dominique Verlent

Als Coördinator Topsportschool & Jeugd volgt Dominique Verlent de (inhoudelijke) topsportschoolwerking op in Gent en coördineert ze de werking van de onderbouwstructuur (Regioclubs en Basisschoolclubs). Tevens ondersteunt ze de Topsportmanager bij de inhoudelijk sporttechnische voorbereiding van de dossiers en zetelt ze als secretaris in de Atletencommissie.

Naar aanleiding van de Olymische Spelen in Tokyo, die van 23 juli tot 8 augustus 2021 op de planning staan,
geven de experten van Team BELGYM een inkijk op hun werking met onze atleten.
Lees de Q&A's in de reeks "Team BELGYM, de entourage" op de GOBELGYM-website.