Onafhankelijke onderzoekscommissie

De afgelopen maanden laaiden zowel in België als in andere gymnastieklanden debatten rond de mentale en fysieke gezondheid van topsportgymnasten hoog op. Naar aanleiding van deze getuigenissen evalueert een onafhankelijke onderzoekscommissie sinds eind augustus 2020 de werking van de Vlaamse Gymnastiekfederatie. Vanuit Gymfed steunen we het werk van deze onafhankelijke onderzoekscommissie. Het vergt moed van de personen die getuigen om aan te kaarten wat zij ervaren hebben. Wij zijn dan ook dankbaar dat zij hun verhaal met de onafhankelijke onderzoekscommissie willen delen.

“Een sportmodel waarbinnen prestatie onlosmakelijk met het mentale en fysieke welzijn
van gymnasten verbonden is, moet de norm zijn”

De bevindingen van het rapport zullen duidelijk maken op welke vlakken we goed bezig zijn, op welke niet, en waar we achterop hinken. We hebben vertrouwen in de werking van de commissie en laten de commissie haar werk doen. We zullen de gepaste conclusies uit de adviezen van de commissie trekken - ook al zijn ze mogelijk pijnlijk en confronterend – en zullen deze aan concrete acties koppelen. Zo zal het rapport ons helpen beter te blijven doen voor al onze sporters. We willen niet enkel beter doen voor onze eigen sporters, maar we willen van een model waarbij ethisch en gezond sporten centraal staat de standaard maken in de gehele gymnastieksport.

Samenstelling onafhankelijke onderzoekscommissie:

  • Bart Meganck, raadsheer in het hof van beroep te Gent, voorzitter
  • Tim Stroobants, directeur Vlaams expertisecentrum kindermishandeling vzw
  • Dr. Kristof Smeets, orthopedisch chirurg
  • Eddy De Smedt, topsportexpert
  • Dr. Inge Vanderstraete, kinder- en jeugdpsychiater (vertrouwenscentrum kindermishandeling Antwerpen)

De onafhankelijke onderzoekscommissie stelt 31 maart voorop als deadline voor de publicatie van het eindrapport. 

“Intussen zitten we niet stil, en bouwen we verder aan atleten die zowel fysiek als mentaal sterk staan”

We wachten het rapport niet af om verder te werken aan een klimaat waarin al onze sporters ethisch en gezond kunnen sporten. Hier hebben we de laatste jaren al hard aan gewerkt. We moeten er permanent op toe zien dat de lat voor prestaties hoog ligt, terwijl de mentale en fysieke gezondheid van atleten gewaarborgd wordt. Verschillende initiatieven moeten daarbij helpen. 

Deze inspanningen worden verder op punt gesteld en we blijven werken aan nieuwe initiatieven die de mentale en fysieke gezondheid van sporters waarborgen. Zo werken we aan een Gymfed-sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie moet weergeven en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Het werken aan een ethisch en gezond sportklimaat zal nooit af zijn. We moeten altijd beter blijven doen, om zo te bouwen aan sporters die zowel fysiek als mentaal sterk staan, die plezier beleven aan hun sport en die trots en tevreden op hun periode als sporter kunnen terugkijken.