Oudercomité

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking richt Gymfed een adviescommissie op samengesteld uit ouders van actieve topsporters. Het oudercomité is er voor de ouders van topsporters met topsportstatuut, topsportbeloftestatuut of erkende elitegymnast die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. Deze adviescommissie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een gezond en ethisch sportklimaat, als federatie willen we blijven bouwen aan atleten die zich zowel fysiek als mentaal sterk voelen.

Het oudercomité wordt samengesteld uit een voorzitter, secretaris en 8 vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meisjes. Het oudercomité wordt voor de periode van twee jaar (tot en met juni 2023) aangeduid en komt maandelijks samen.

Samenstelling oudercomité:

 • Jan Goossen (voorzitter) - Acro - Ouder van Marte Goossen
 • Anke Vanhoenacker - Acro - Ouder van Sofie Jaeken
 • Davy Van der Aa - Toestelturnen jongens - Ouder van Kilian Van der Aa
 • Frank Vandeberg - Toestelturnen jongens - Ouder van Giel Vandeberg
 • Veerle Gepts - Toestelturnen jongens en meisjes - Ouder van Bob & Pia Neyrinck
 • Maarten Kerkaert - Toestelturnen meisjes - Ouder van Ella Kerkaert
 • Emilie Deblauwe - Toestelturnen meisjes - Ouder van Nina Van Aerde
 • Severine Devuyst - Toestelturnen meisjes - Ouder van Margaux Daveloose

Het oudercomité is een adviescommissie en heeft als doel:

 • Een duidelijke stem geven aan de ouders binnen de topsportwerking van Gymfed
 • Een aanspreekpunt zijn voor alle ouders binnen de topsportwerking van Gymfed waarbij vertrouwen en integriteit voorop staan
 • Inspraak te geven in het (top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van adviezen voor de Topsportcommissie en/of het Bestuursorgaan

Verslagen oudercomité

"Met het oudercomité willen we de ouders van actieve topsporters een duidelijke stem geven binnen onze topsportwerking. Zij vormen een belangrijke en essentiële schakel in de verdere uitbouw van het sportmodel waarbinnen gezond en ethisch sporten, gekoppeld aan prestaties, centraal staat." - Tim Moriau, Topsportmanager