Rapport onafhankelijke onderzoekscommissie

De afgelopen maanden laaiden zowel in België als in andere gymnastieklanden de debatten rond de mentale en fysieke gezondheid van topsportgymnasten hoog op. Naar aanleiding van deze getuigenissen evalueerde een onafhankelijke onderzoekscommissie sinds eind augustus 2020 de werking van de Vlaamse Gymnastiekfederatie. Vanuit Gymfed steunen we het werk van deze onafhankelijke onderzoekscommissie. Het vergt moed van de personen die getuigden om aan te kaarten wat zij ervaren hebben. Wij zijn dan ook dankbaar dat zij hun verhaal met de onafhankelijke onderzoekscommissie hebben willen delen.

Op 16 april 2021 presenteerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het rapport van deze onafhankelijke onderzoekscommissie. De commissie formuleerde in dit rapport 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geïntegreerd beleid binnen de Gymnastiekfederatie waarbij een gezonde ontwikkeling voorop staat en dit hand in hand met het nastreven van topsportprestaties. 

Het gepubliceerde rapport helpt Gymfed om beter te blijven doen voor al haar sporters en hun omgeving. Na de publicatie van het rapport werden extra initiatieven opgezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. We nemen de adviezen die uit het rapport voortkomen ter harte en engageren ons om hier concrete acties aan te koppelen.


"We zijn ons als federatie bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sporters en hun omgeving. De acties die we ondernemen, doen we met de overtuiging en het geloof dat we van de gymsport een modelsport kunnen maken." - Ilse Arys, Algemeen manager