Aan de slag met de ‘Sociale Kaart’

Annelies Raman   ‐  Donderdag 20 sep 2018   ‐   Tweet

Op vraag van de ethische commissie van Gymfed, zo ook de huidige club-API’s kwam de sociale kaart tot stand.

Deze handige tool bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen. De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een gymnast/trainer/ouder. Een handige én bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API) van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of voorziening binnen de hulpverlening.

De kaart bevat 9 grote luiken:

  • (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag
  • Politie & Justitie
  • Bemiddeling
  • Gymfed/Huisarts
  • Opleidingen & bijscholingen
  • Alcohol & Drugproblemen
  • Eetstoornissen
  • Pesten
  • Zelfdoding

Per onderwerp een overzichtelijke opsomming van de belangrijkste zorgvoorzieningen/-verstrekkers. En helemaal achteraan de kaart ook ‘per Gymfed-regio’ een mooi overzicht van de belangrijkste CAW’s.

Nog niet overtuigd om met de ‘sociale kaart’ aan de slag te gaan? Neem de tijd om het instrument rustig te bekijken. Een goede voorbereiding helpt jou als club-API om op een correcte manier door te verwijzen.


Contact:

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen