Afleveren fiscale attesten voor sportkampen kan ook via de sportclub!

Inge Doens   ‐  Dinsdag 28 jun 2022   ‐   Tweet

Organiseer je binnenkort een sportkamp in de club? Dan kan je als erkende Gymfed-club nu zelf fiscale attesten afleveren en hoeft dit niet meer via de gemeente/stad aangevraagd en/of ondertekend worden!
Wat moet je hiervoor doen?

Als organisator van sportkampen kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. Want ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen.

Als organisator (sportclub) van een sportkamp wordt er het volgende verwacht:

  1. Afleveren attest aan de ouders. Een modelcontract (nr. 281.86) wordt hiervoor door de Vlaamse Sportfederatie ter beschikking gesteld.
  2. De gegevens die vermeld worden op het fiscaal attest van de ouders dien je digitaal door te geven aan de overheid. 

Het attest is verplicht voor alle activiteiten die na 27 januari 2022 werden/worden georganiseerd. Dat zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit binnen 1 kalenderjaar. 
De aangifte op elektronische wijze wordt aan de FOD Financiën bezorgd via Belcotax-On-Web.
Bij een groot aantal attesten kan je het XLM-bestand uploaden in Belcotax-On-Web
Hoe toegang krijgen tot Belcotax-On-Web - download HIER het aanvraagformulier.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

  • Als organisator vult het volledige attest (Vak I en Vak II) in. 
  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige of voor de helft bij fiscaal co-ouderschap.
  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben.
  • Opvang door commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen