Algemene vergadering Gymfed verkiest 5 nieuwe bestuurders!

Inge Doens   ‐  Maandag 10 feb 2020   ‐   Tweet

Kandidaturen bezorgen uiterlijk op 5 maart 2020

Op zaterdag 28 maart vindt in Zemst de Algemene Vergadering van Gymfed plaats. Op het programma staat ook de verkiezing van een aantal bestuurders.

De Raad van Bestuur van Gymfed bestaat uit 10 personen aangevuld met de directieleden. Zoals bepaald in de statuten worden de kandidaten verkozen door de algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie waar de clubs deel van uit maken. De bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar.

Lees HIER de toelichting bij de kandidaatstelling.

Men kan zich voor verschillende functies kandidaat stellen. In 2020 zijn er 5 mandaten vacant, waarvan de voorzitter en ondervoorzitter op functie verkozen worden.

Meer info over het gewenste profiel van de kandidaten, de bevoegdheden en samenstelling van de Raad van Bestuur vind je HIER. De kandidaten worden voorgedragen door de club. Kandidaturen kunnen ingediend worden met het formulier 'Kandidatuur Raad van Bestuur' uiterlijk 5 maart 2020.

De voorzitters en de bestuurders van de clubs zijn van harte uitgenodigd! Begin maart mag je de agenda van deze vergadering verwachten en kan er ingeschreven worden.

Locatie Algemene Vergadering: De Melkerij, Brusselsesteenweg 3, 1830 Zemst
Meer info: Sonja Deneyer - 09 243 12 01 - 0473 76 40 95