Bevraging clubs regiowerking

Inge Doens   ‐  Vrijdag 14 feb 2020   ‐   Tweet


In het kader van het beleidsplan voor 2021-2024 willen we graag de mening van de clubs kennen over de regiowerking. Sinds 2014 wordt de regiowerking gecoördineerd door een regiocoördinator al dan niet aangevuld met een regiocommissie.

Naast de organisatie van de Startvergaderingen, Praatcafés, ... vertegenwoordigt de regiocoördinator Gymfed op het lokale niveau. Beantwoord uiterlijk 25 februari de 6 vragen en je helpt ons bij de verdere uitwerking van de clubondersteuning.

Dit bericht werd met een nieuwsbrief verstuurd op 14 februari aan:

  • Clubs met centrale briefwisseling: naar het opgegeven e-mailadres
  • Clubs zonder centrale briefwisseling: naar de voorzitters, secretarissen, penningmeesters, verantwoordelijken ledenbeheer