Breaking - Wedstrijdinfo 2020-2021

Leen Foré   ‐  Woensdag 9 dec 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Update ifv Covid-19

Hoewel de live trainingen voor velen nog niet kunnen doorgaan, willen we wel vooruit kijken naar het komende wedstrijdseizoen en perspectief bieden aan onze clubs en leden! We hopen dat iedereen in januari weer indoor zal kunnen trainen – en kan het vroeger, dan is dat mooi meegenomen!

Extra trainingstijd

Om haalbare en veilige trainings/wedstrijdsituaties te creëren dient er een minimum aan trainingstijd voorzien te worden. De Gymfed-medewerkers zijn samen met de overlegplatformen aan de slag gegaan om te bekijken hoe we deze extra trainingstijd praktisch kunnen bekomen. 

Volgende principes worden gehanteerd:

 • Opschuiven wedstrijdseizoen zodat er een minimale trainingstijd is waarbij ook een minimum aanbod aan wedstrijden/toernooien mogelijk is.
 • (Discipline) specifieke wijzigingen op het vlak van wedstrijdaanpak, inhoud en selecties om zo de (prestatie)druk tijdens de voorbereidingen en op de wedstrijden zelf te verlichten.

Per discipline kan je de richtlijnen nalezen in de bijgevoegde documenten (zie 'Links'). 

Voor de definitieve wedstrijdkalender is het nog even wachten tot midden december. De Gymfed-coördinatoren stellen samen met de organiserende clubs alles in het werk om deze zo snel mogelijk rond te hebben. Eens gepubliceerd worden alle organisaties in het ledenbeheer terug opengezet voor eventuele aanpassingen aan jullie inschrijvingen, en dit tot en met 10 januari 2021. We houden jullie op de hoogte!


Medisch protocol

Neemt jouw club deel aan wedstrijden in het A-niveau? Vergeet dan niet dat elke sporter (niet voor dans en demo) een medisch protocol dient in te vullen. Het Medisch Geschiktheidsattest (laatste pagina van het medisch protocol) dient online opgeladen te worden door de sporter zelf via de Gymfed-website (Mijn Gymfed).


Voor dit seizoen voeren we owv de Covid-19 situatie volgende WIJZIGINGEN door:

 • Deadline opladen attest: ten laatste op zondag 4 weken voor de betreffende wedstrijd.
 • Geldigheid attest
  • Attest vorig seizoen opgeladen? Dan wordt dit automatisch verlengd, opladen voor dit seizoen is niet meer nodig.
  • Nieuw attest dit seizoen opgeladen? Dan blijft dit attest ook volgend seizoen geldig.

--> Deze uitzonderlijke geldigheid van 2 jaar zal naar de toekomst toe door de medische commissie verder bekeken worden.

Helpen jullie jullie sporters deze deadline in de gaten te houden? Het medisch protocol kan je hier terug vinden.

   We maken ons sterk dat alle ingeplande wedstrijden volledig Covid-proof kunnen doorgaan. Maar ook wij kunnen de toekomst niet voorspellen, dus als er nog extra ontwikkelingen zouden zijn die bovenstaand scenario in het gedrang brengen, gaan we opnieuw aan de slag.

   En voor nu… hou vol!

   #wearegym #wearesafe