Extra bijscholing Kleutergym in Brugge

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 13 apr 2017   ‐   Tweet

#multimoveMet de steun van


Alternatief materiaal, ouderbetrokkenheid, Multimove meetinstrument

Na het succes van de bijscholing Multimovebegeleider in Leuven, organiseert VTS Plus zaterdag 9 september 2017 een identieke bijscholing in Brugge, in het centrum van Sport Vlaanderen. De bijscholing start om 13u en duurt tot 17u.

Volgende thema's staan op het programma:

Werken met creatief/alternatief materiaal (docent: Tine Sleurs)

Multimove voor kinderen zet in op veelzijdig bewegen. Het gevarieerd gebruik van materiaal en hulpmiddelen is een essentieel element om die veelzijdigheid te realiseren. Het sport- en spelmateriaal dat in sportaccommodaties aanwezig is, heeft vaak een sportspecifiek karakter. Het vraagt van de lesgever durf en creativiteit om los te komen van routine en op zoek te gaan naar een nieuwe invulling. Dat kan enerzijds door het aanwezige materiaal in te zetten voor nieuwe spelen of opstellingen of door ander of niet sportspecifiek materiaal in te zetten in de les. Deze sessie toont aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je met wat creativiteit leuk en alternatief spelmateriaal ontwikkelt.

Ouderbetrokkenheid (docent: Tine Sleurs)

Het bewegingsgedrag van ouders heeft een grote invloed op dat van hun kinderen. Onderzoek bevestigt dat zien bewegen doet bewegen. De betrokkenheid van ouders is dus een belangrijke factor om de interesse voor het bewegen bij kinderen op te wekken. Als aanbieder van Multimove voor kinderen kan je de link leggen tussen het bewegen in georganiseerd verband en het bewegen thuis. Deze sessie toont aan de hand van praktijkvoorbeelden de verschillende mogelijkheden die er zijn om ouders bij Multimove te betrekken. De suggesties omvatten zowel initiatieven die in de les genomen kunnen worden als ideeën die impact hebben op het bewegen thuis.

Multimove meetinstrument (docent: Sofie De Bock, Ine Esch)

Multimove ontwikkelde een praktijkgericht meetinstrument voor lesgevers met als doel de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te evalueren. Door het organiseren van 2 meetsessies kan je nagaan of de kinderen vooruitgang hebben geboekt. In deze sessie krijg je meer inzicht in de verschillende testjes, de opstelling en de manier van aanpak.

Klik hier om je in te schrijven!

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen