G-gym, met of zonder handicap, het maakt niet uit! Als je maar sport!

Inge Doens   ‐  Zondag 9 aug 2015   ‐   Tweet

Wist je dat ook personen met een beperking in de gymclub terecht kunnen? G-gym is een afkorting voor gymnastiek voor personen met een handicap. Op het vlak van de recreatieve breedtesport in Vlaanderen trekken heel wat actoren aan de G-sportkar. Federaties zoals Parantee, Psylos en Recreas zorgen voor een drempelverlagend aanbod.
Dat dit samenspel scoort, bewijst de verhoogde sportparticipatie van personen met een handicap. De creatie van een breed draagvlak in de sportwereld verhoogt de naamsbekendheid van G-sport.

Integratiebeleid
De doelstelling van het integratiebeleid is het sportaanbod voor personen met een (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of psychische) handicap te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in een reguliere club met een G-werking.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een handicap in een apart team of afdeling binnen de club, in een zgn. G-afdeling (exclusief sporten).

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen wil de sportparticipatie van personen met een handicap in de bij haar aangesloten sportclubs bevorderen. Hiervoor heeft GymFed een samenwerkingsverband afgesloten met de Parantee vzw.

  • Parantee vzw is één van de 3 erkende Vlaamse G-sportfederaties, naast Recreas & Psylos.
    Parantee vzw voorziet een aanbod voor alle sporters met een handicap, van recreatie- tot topsport.
  • Recreas is een recreatieve G-sportfederatie gelinkt aan de Socialistische Mutualiteiten.
  • Psylos coördineert het aangepast sportaanbod voor personen met een psychische beperking.
  • Special Olympics Belgium is een nationale beweging, die jaarlijks de nationale Spelen organiseert voor personen met een verstandelijke handicap, op recreatief niveau.


Gymfed telt ondertussen drieëndertig clubs verspreid over de vijf Vlaamse provincies met een aanbod voor deze specifieke doelgroep. Klik hier voor de lijst van de clubs!

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen