Infosessies decreet 2020 en financiering van sportinfrastructuur

Inge Doens   ‐  Dinsdag 29 okt 2019   ‐   Tweet


Met de steun van


Heb je als club ambitie of plannen om samen met de gemeente een specifieke gymhal te bouwen? Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur biedt een structureel kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke (steden, gemeenten, …) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur. Er worden door Sport Vlaanderen infosessies georganiseerd ter voorbereiding van het dossier!

De eerste 3 indienrondes resulteerden in meer dan 100 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 53 miljoen euro steun kregen van de Vlaamse overheid (waaronder 15 gymprojecten!).

31 maart 2020 is de volgende deadline voor indiening en er zal minstens 5 miljoen euro beschikbaar zijn. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties.

Om u voldoende te informeren geven we opnieuw een algemene toelichting bij de minimale eisen, de beoordelingscriteria en de simulator 'bovenlokaliteit'. Daarnaast zal het online aanvraagformulier op andere data uitvoerig worden toegelicht. Op voorhand inschrijven is verplicht.

We streven een hoge kwaliteit van ingediende dossiers na. Daarom vinden er i.s.m. ISB nog workshops plaats m.b.t. de selectiecriteria van het decreet bovenlokale sportinfrastructuur. Verdere info hierover volgt snel.

woensdag 20/11/2019

9u30 – 13u00

Algemene infosessie decreet
VAC Gent


vrijdag 29/11/2019

9u30 – 13u00

Algemene infosessie decreet
VAC Hasselt


maandag 20/01/2020

9u30 – 13u00

Workshop online aanvraagformulier
VAC Leuven


woensdag 22/01/2020

9u30 – 13u00

Workshop online aanvraagformulier
VAC Gent


Ontvangst telkens vanaf 9u00

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen