Projectoproep 'meer trainers naar de sport'

Els Coppieters   ‐  Woensdag 4 jan 2023   ‐   Tweet


Met de steun van


VlaamseOverheid.png

Vlaams minister van Sport Ben Weyts lanceert de projectoproep 'Meer trainers naar de sport'. Hiermee wil de Vlaamse overheid specifiek projecten ondersteunen die erop gericht zijn om de al actieve trainers te behouden en/of om nieuwe trainers aan te trekken, want trainers maken het verschil. En ook jouw club kan meedoen en hier misschien financiële middelen voor ontvangen.

Heb jij een idee voor een project dat op een creatieve manier trainers behoudt en/of nieuwe trainers aantrekt? Dien je idee in tegen 1 februari 2023 via deel je idee. Dit kan een teambuilding voor je trainerskorps zijn of een ontmoetingsmoment met oud-trainers om hen weer warm te maken om terug training te geven of ... Jullie hebben vast nog heel wat creatieve ideeën.

Welke info moet je bezorgen:

  • De titel van het project
  • Een beschrijving van de doelstellingen die je met dit project wil bereiken om trainers te behouden en of nieuwe trainers aan te trekken
  • Waarom je dit project indient (relevantie)
  • Hoe de doelstelling zal bereikt worden en hoe het project zal uitgewerkt worden
  • Hoeveel sporters en trainers zullen bereikt worden
  • De timing en de stappen die zullen doorlopen worden in 2023. Het project dient uiterlijk op 1 mei 2023 van start te gaan en afgerond worden voor 31/12/2023 voor wat betreft het subsidieerbare deel van het project. Voortzetting van het project na deze datum op eigen middelen is vanzelfsprekend toegestaan.
  • De samenstelling van het team die het project in goede banen leiden.
  • Een kostenraming

Per project is er een subsidie van maximum € 2 500 beschikbaar en in totaal zal de minister € 25 000 verdelen over de goedgekeurde projecten.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen