Reglement Jeugdsport 2021 online!

Inge Doens   ‐  Donderdag 17 jun 2021   ‐   Tweet


Met de steun van


logosportvlaanderen_partnerkopie.png

Gymfed-clubs kunnen aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds

Het reglement Jeugdsport, dat de verdeling van de subsidies regelt voor het werkingsjaar 2021, staat online. Ontdek voor welke ondersteuning jullie club in aanmerking komt!

Alle aanvragen voor subsidies van het Jeugdsportfonds zijn mogelijk vanaf
19 augustus tot 15 september 2021 via:
https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies

Bekijk ter voorbereiding alvast voor welke subsidies jullie in aanmerking komen en welke acties/documenten er gevraagd worden via deze link

Er zijn 4 mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor jouw club!

 1. De club heeft eenmaal per olympiade een Q4Gym-audit
  Van toepassing voor: clubs die in 2021 een audit hebben afgelegd.
  .
 2. De club ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie:
  Van toepassing voor:
  jeugdclubs Gym en Rope Skipping die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel hebben en in het seizoen 2020-2021 geen audit hadden én jeugdclubs die uitsluitend Dans of Freerunning aanbieden
  .
 3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  Van toepassing voor:
  Clubs die geen Q4Gym-audit afgelegd hebben en geen aanvraag voor werkingssubsidies (zie: 2) hebben ingediend.
  .
 4. De club biedt G-Gym (gymnastiek voor personen met een fysieke en/of verstandelijke beperking) aan.
  Van toepassing voor: Clubs die een afzonderlijke G-Gym groep binnen de clubwerking aanbieden.

Het te verdelen subsidiebedrag bedraagt 157 000 euro en wordt gefinancierd door Sport Vlaanderen en Gymfed. 
We hopen de clubs hiermee een duwtje in de rug te geven na dit moeilijk coronajaar!