Ritmische Gymnastiek: een veelzijdige discipline

Inge Doens   ‐  Woensdag 3 jun 2009   ‐   Tweet


De Ritmische gymnastiek kenmerkt zich door de combinatie van lichaamstechnieken en tuigentechnieken en wordt geturnd op muziek.
Ritmische Gymnastiek wordt in competitie enkel door meisjes beoefend.
De lichaamstechnieken omvatten sprongen, evenwichtselementen, draaien (of pivots) en lenigheidselementen.
De basis hiervan komt uit het klassieke ballet.

Lenigheid, sprongkracht, snelkracht, tuigenbehendigheid en expressie zijn de belangrijkste vaardigheden.
In de Ritmische Gymnastiek wordt gewerkt met vijf verschillende tuigen waarvan er elk jaar vier in competitie geturnd worden:
touw, hoepel, bal, knotsen en lint.

Individueel of in groep
Voor de individuele wedstrijd werkt de gymnast met vier van de vijf tuigen.
Aan een groepsoefening kunnen vijf gymnasten deelnemen, die telkens twee oefeningen moeten aanleren en uitvoeren.
In de ene oefening werken ze alle vijf met hetzelfde tuig, in de andere oefening werken twee meisjes met één tuig en drie meisjes met een ander tuig.
De keuze van de tuigen wisselt om de twee jaar en wordt bepaald na elke Olympische Spelen.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen