Trainers App: vanaf 5 augustus overgang naar nieuw seizoen

Inge Doens   ‐  Zondag 5 jul 2020   ‐   Tweet


De 'trainers app', waar de club de registratie van de aanwezigheden van de gymnasten en de gepresteerde uren van de trainers kan bijhouden, wordt in de maand juli hier en daar wat aangepast.

Voor de aanpassingen houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen die door clubs geformuleerd werden bij de bevraging (april-mei 2020).

Concreet wordt er vanaf 5 augustus overgeschakeld naar het nieuwe seizoen. Tot dan zijn de trainingsgroepen van het seizoen 2019-2020 nog van toepassing. Vanaf 5 augustus kunnen er geen aanpassingen meer gebeuren voor de voorbije maanden en worden de trainingsgroepen van het seizoen 2020-2021 van toepassing.

Hou hier rekening mee voor de afsluiting van de maand juli 2020!

Mocht je hinder ondervinden, laat het weten!