Verenigingswerk vanaf 2021

Elien Van Deynse   ‐  Dinsdag 5 mei 2020   ‐   Tweet


Recent werd de regelgeving rond het onbelast bijverdienen en verenigingswerk nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof. De maatregel zelf gaat in vanaf 1 januari 2021. We beseffen natuurlijk dat dit, midden de Coronacrisis een tweede grote tegenslag is voor vele clubs.

Daarom zijn we van oordeel dat we het maximum moeten doen om deze regeling, zeker in zijn essentie overeind te houden. Het verenigingswerk zoals bepaald in de wet van 18 juli 2018 had een ruim toepassingsgebied. Zo konden privé-personen onbelast gaan bijklussen voor een maximaal bedrag van 6.000€ (geïndexeerd) per jaar. Het was vrij logisch dat een aantal organisaties (organsaties die zelfstandigen vertegenwoordigen, vakverenigingen ...) die regeling hebben aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

De Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie van alle erkende sportfederaties in Vlaanderen, zal het voortouw nemen om, liefst voor 31 januari 2021 een oplossing uit te werken.

Binnen VSF groeit de consensus om te pleiten voor het behoud van de belangrijkste verworvenheden van het verenigingswerk:

  • Een pleidooi voor het legaal kunnen vergoeden van essentiële functies binnen een club. Functie die specifieke en noodzakelijke competenties vereisen, waarvoor bijkomende scholing (meestal VTS-cursussen) en permanente bijscholing nodig waren en zijn. Het betreft lesgevers, trainers, scheidsrechters, juryleden en clubcoördinatoren.
  • De vereiste dat deze medewerkers minimaal 4/5 VT regulier dienen tewerkgesteld zijn blijft voor ons terecht, omdat zo verzekerd is dat de persoon in kwestie op een reguliere wijze voldoet aan zijn/haar bijdrage inzake fiscaliteit en sociale zekerheid
  • De principiële regeling zoals nu uitgewerkt, inclusief de makkelijke administratie, de beschermingsmaatregelen, het maximale bedrag van 6.000 euro (geïndexeerd) per jaar en maximum 500 euro per maand, dient behouden te blijven. Uiteraard kunnen hierrond een aantal modaliteiten/verfijningen worden uitgewerkt.
  • ...

Uiteraard was de huidige ruime regeling interessant voor clubs, maar ook voor federaties. Maar het behoud van die globale regeling blijven bepleiten is niet erg realistisch. De motivering van het Hof was wettelijk sterk onderbouwd. We gaan er echter vanuit dat de organisaties die het vernietingsverzoek hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof met dit nieuw voorstel vanuit de sector wel kunnen leven, omdat de voornoemde functies noch concurrentiëel zijn met reguliere terwerkstelling, noch marktverstorend.

We trachten zo snel mogelijk voldoende draagvlak te verkrijgen binnen het Belgische parlement (Federale materie) zodat er zo snel als mogelijk een wetgevend initiatief kan worden uitgewerkt.

Tenslotte, voor het behoud van het verenigingswerk voor de sportsector werken we samen met onze Franstalige tegenhanger van VSF, met name AISF.


Lode Grossen

Algemeen manager Gymfed

Voorzitter VSF.Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen