Belangrijke info wedstrijden 2020

Leen Foré   ‐  Maandag 9 dec 2019   ‐   Tweet

#wearegym

Voorlopige dagindelingen en reminder medisch protocol

Na de inschrijvingsdeadline van 15 november gingen de organisatiecoördinatoren met hun denkcellen aan het werk om de voorlopige dagindelingen op te maken voor de wedstrijdorganisaties in 2020.

Voorlopige dagindelingen wedstrijden

Dit gaat over alle wedstrijden in het I-, A-, B, C- niveau in de disciplines Acro, Dans, Demo, Ritmiek, Rope Skipping, Toestelturnen jongens en meisjes, Trampoline en Tumbling.

Deze dagindelingen zijn terug te vinden via de activiteitenpagina's van de verschillende wedstrijden.

 • Ben je ingelogd via ‘Mijn Gymfed'? Bij het onderdeel ‘Mijn activiteiten’ kan je makkelijk de verschillende wedstrijden terugvinden waarvoor jij bent ingeschreven. Hier kan je eenvoudig doorklikken op de desbetreffende wedstrijd om de gedetailleerde info terug te vinden.
 • Nog niet ingelogd? Dit kan eenvoudig op basis van volgend stappenplan

Voor de recreatoernooien GYMNASTIEK kan er steeds tot 4 weken voor het toernooi ingeschreven worden.
Voor de recreatoernooien ROPE SKIPPING is dit tot 3 weken voor het toernooi.

> Een overzicht van alle deadlines kan je hier terug vinden.


Reminder - Medisch protocol ONLINE opladen

Neemt je club deel aan wedstrijden in het A-niveau? Vergeet dan niet dat elke sporter (niet toepasselijk voor de discipline Dans en Demo) een medisch protocol dient in te vullen. Vanaf dit seizoen dient het Medisch Geschiktheidsattest (laatste pagina van dit document) online opgeladen te worden door de sporter zelf via de Gymfed-website. De deadline voor het opladen van dit attest is 15 december 2019. In geval van blessure kan het attest opgeladen worden tot 14 dagen vóór deelname aan de eerste wedstrijd.

--> Stappenplan

Het medisch protocol kan je hier terug vindien.

#hashtag

Iedere wedstrijd heeft een persoonlijke hashtag. Post je iets op Facebook, Instagram of Twitter gebruik dan zeker de hashtag!

 • Acro: #weareacro
 • Dans: #wearedans
 • Demo: #wearedemo
 • Ritmiek: #weareritmiek
 • Rope skipping: #weareropeskipping
 • Trampoline: #wearetrampoline
 • Toestelturnen jongens: #wearettj
 • Toestelturnen meisjes: #wearettm
 • Tumbling: #wearetumbling
 • Recrea: #wearerecrea
Veel succes!