VSF maakt topprioriteit van dossier verenigingswerk

Inge Doens   ‐  Donderdag 3 dec 2020   ‐   Tweet


Ongetwijfeld wachten veel clubs met spanning af of het statuut van het 'verenigingswerk' een nieuwe doorstart kan maken. De Vlaamse Sportfederatie, koepel van de sportfederaties in Vlaanderen stelt alles in het werk om het dossier rond te krijgen. In de parlementaire discussie gaf minister Vandenbroucke aan dat hij er nog steeds naar streeft om tegen 1 januari een al dan niet tijdelijke oplossing uit te werken voor o.a. de sportsector. 

Hoe ver staat het nu?

VSF heeft de noodzaak voor een oplossing voor het verenigingswerk vanaf 1 januari nogmaals zwaar benadrukt. Een definitieve oplossing zal naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn, maar het kabinet zoekt daarom naar een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve regeling. Hoe deze tijdelijke oplossing er gaat uitzien is op dit moment nog niet beslist. Hierover komt er nog overleg binnen de regering. Er is afgesproken dat VSF en het kabinet in de komende weken nauw contact houden om het dossier op te volgen. Het kabinet heeft ook aangegeven dat VSF betrokken zal worden bij de uitwerking van een definitieve regeling.

VSF maakt de komende weken van dit dossier één van haar hoofdprioriteiten zodat er hopelijk tegen 1 januari 2021 een (tussen)oplossing is voor de verenigingswerkers.

Je lees er alles over op de website van de Vlaamse Sportfederatie!