Vraag voor 30 september jouw subsidies Jeugdsport aan!

Inge Doens   ‐  Maandag 4 sep 2023   ‐   Tweet

Belangrijk bericht voor de Q4Gym-coördinatoren, secretarissen & penningmeesters van de Gymfed-clubs!

Gymfed-clubs kunnen subsidie aanvragen van het Jeugdsportfonds dat met de steun van de Vlaamse Overheid werd opgericht. Dit jaar wordt opnieuw een bedrag van +/- € 125 000 verdeeld. De communicatie werd op 7 of 8 september per mail aan de clubs (Q4Gym-coördinator of secretaris) bezorgd!


Deadline voor alle acties/aanvragen = 30 september 2023!
Incentives te besteden voor 31 december 2023!

BELANGRIJK! Upload de engagementsverklaringen enkel via de doorgegeven link die gemaild werd naar de Q4Gym-coördinator of de secretaris! Verklaringen doorgestuurd via mail worden niet in aanmerking genomen!

Clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken op subsidies van het Jeugdsportfonds:

 1. Via een Q4Gym-audit:
  • Van toepassing voor: clubs die tussen 1/11/2022 en 30/6/2023 een audit succesvol hebben doorlopen.
  • Actie voor de club 2023:
   • Upload van de engagementsverklaring 2023-2024 ‘Gedrags- en ethische code’ (up te loaden via link die aan de clubs bezorgd wordt)
  • Het subsidiebedrag wordt toegekend a.d.h.v. een verdeelsleutel (zie reglement Jeugdsport 2023).

   OF

 2. Clubs met een nog geldig Q4Gym-label kunnen werkingssubsidies aanvragen als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Van toepassing voor:
   • Jeugdclubs Gym en Rope Skipping die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel hebben en in het seizoen 2022-2023 geen audit hadden (tussenliggende jaren)
   • Jeugdclubs die uitsluitend Dans of Freerunning aanbieden.
  • Acties voor deze clubs 2023:
   • Deelname (of het herbekijken van de uitzending) van de online Startvergadering op 23 of 24 augustus 2023 (geen actie vereist, we baseren ons op de inschrijvingen)
   • Upload van de engagementsverklaring 2023-2024 ‘Gedrags- en ethische code’ (via link die aan de clubs bezorgd wordt)
  • Het subsidiebedrag wordt toegekend a.d.h.v. een verdeelsleutel (zie reglement Jeugdsport 2023).

   OF

 3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).
  • Van toepassing voor:
   • Clubs die niet in het bezit zijn van een geldig Q4Gym-label
  • Actie voor de club 2023: 
   • Aanduiden API (Aanspreekpunt Integriteit)
    De club heeft een club-API (vermeld op het clubprofiel in het ledenbeheer), staat vermeld op de website en heeft (reeds) een opleiding gevolgd voor club-API's.
   • Upload van de engagementsverklaring 2023-2024 ‘Gedrags- en ethische code’ (via link die aan de clubs bezorgd wordt)
  • Het subsidiebedrag is vastgelegd op 200 euro (zie reglement Jeugdsport 2023).

  • EN/OF

 4. Aanbod G-Gym (gymnastiek voor personen met een handicap).
  • Van toepassing voor: 
   • Clubs die een afzonderlijke G-Gym groep binnen de clubwerking aanbieden. Er wordt een subsidie toegekend voor clubs die G-Gym aanbieden in een aparte groep!
  • Actie voor de club 2023: 
   • De club duidt in het Ledenbeheer aan dat er G-Gym wordt aangeboden. Na de aanvraag wordt de verantwoordelijke G-Gym van de club gecontacteerd voor het vervolledigen van de info over de groep.
  • Het subsidiebedrag is vastgelegd op 200 euro (zie reglement Jeugdsport 2023).