Bestuurslid

Opleiding volgen?

Gymfed
Bestuursleden van een club spelen een essentiële rol in de clubwerking. Om deze clubmedewerkers te ondersteunen organiseert Gymfed verschillende opleidingen doorheen het seizoen.
Deze opleidingen gaan telkens over relevante thema’s zoals Ledenbeheer en Q4Gym.

Klik hier voor meer info en een overzicht van de aangeboden Gymfed-opleidingen.


Dynamo
Gymfed-clubs kunnen beroep doen op maatbegeleiding of opleidingen volgen van het Dynamo Project.
Het Dynamo Project biedt bijscholingen aan voor sportclubbestuurders uit verschillende sporttakken. De thema's worden afgestemd op de noden van het sportveld. Zo werkt Dynamo Project naast het bestaande aanbod regelmatig nieuwe onderwerpen/samenwerkingsverbanden uit indien ze een meerwaarde vormen voor sportclubs in Vlaanderen.

De bijscholingen zijn interactief en praktijkgericht, waardoor ze ook een ideaal forum vormen om te netwerken met collega-sportclubbestuurders! Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of getuigenissen van de docent en van andere sportclubbestuurders kunnen de eigen bestuursproblemen in de sportclub helpen oplossen.

Klik hier voor meer info en een overzicht van de aangeboden opleidingen van Dynamo.


Begeleidingstraject “Vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2018

Leeft in je sportclub ook het besef dat vrijwilligers absoluut nodig zijn om de toekomst van de club te garanderen?
Ondervindt je sportclub soms moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers?
Wil je sportclub werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid?
Stel je dan zeker kandidaat voor een begeleidingstraject “Vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2018”!

Flyer Vrijwilligerstraject 2018