Jurylid

Gymnastiek, dans & Rope Skipping en juryleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze sporters worden steeds beoordeeld door een jurypanel. Alle juryleden worden opgeleid om deze belangrijke taak voor hun rekening te nemen. Zij kijken nauwgezet toe welke bewegingen een sporter beheerst en hoe goed en mooi die uitgevoerd worden. Aan elke oefening wordt een score toegekend volgens een aantal vaste criteria en de sporter/het team met de hoogste score behaalt de overwinning.

Dus... zonder juryleden geen wedstrijden! We rekenen op alle deelnemende clubs om samen met ons inspanningen te leveren om juryleden op te leiden en beschikbaar te houden, zodat onze sporters hun wedstrijden in ideale omstandigheden kunnen turnen, dansen of kippen.

Gymfed heeft een eigen opleidingssysteem om geïnteresseerden de kans te geven een goed jurylid te worden. In elke discipline worden opleidingen en bijscholingen georganiseerd.

Voor recreatoernooien is er een aangepast jury- en opleidingssysteem.

Raadpleeg ons juryaanbod in de linkerkolom.