Jurylid worden/blijven

Interesse om jurylid te worden?

De Gymnastiekfederatie organiseert jaarlijks tal van jurycursussen in de verschillende disciplines en voor de verschillende niveaus. Elke jurycursus wordt afgesloten met een examen. Op dat examen dien je aan te tonen dat je enerzijds de theorie beheerst en anderzijds de oefeningen correct kan beoordeling in een praktijksituatie. De juryleden die hierin slagen ontvangen een jurybrevet en kunnen vervolgens jureren op officiële wedstrijden. Er zijn jurycursussen per discipline en soms ook specifiek per niveau (A-, B-, C-, I-niveau) voor de officiële wedstrijden (provinciale voorronde, Vlaams kampioenschap,...) en voor de Recreatoernooien.

Aanbod jurycursussen (per discipline)

Inschrijven voor een jurycursus of recyclage kan hier.

Hoe blijf ik jurylid?
Oefening baart kunst! Om goed te kunnen (blijven) jureren is het noodzakelijk om voldoende achter een jurytafel plaats te nemen. Binnen de wedstrijdsport wordt daarom een minimum aantal jurybeurten gevraagd.

Bij een belangrijke wijziging van het reglement kan het zijn dat alle juryleden opnieuw een recyclage (binnen de Olympische cyclus) of een cursus met of zonder examen (bij nieuwe Olympische cyclus) dienen te volgen. In dat geval worden de juryleden hiervan persoonlijk - per mail - op de hoogte gebracht.

Judge@Home

Judge@Home is een online-tool voor (kandidaat)juryleden. Zij kunnen - in quizvorm - vragen beantwoorden en op die manier de theoretische aspecten van het jureren onder te knie krijgen. Juryleden kunnen waar en wanneer ze willen oefenen en 'spelen'. Juryleden die een eerste jurybrevet willen behalen of van categorie willen verhogen leggen via deze weg ook hun theoretisch examen af. Nadien worden dan de lessen georganiseerd om het jureren praktische te leren en ook dat gedeelte wordt dan nog met een praktijkexamen afgesloten.

Alle actieve juryleden of juryleden die zich hebben ingeschreven voor een jurycursus, krijgen gratis toegang tot Judge@Home via de ingelogde pagina (linkerkolom - tools).