Aspirant-Initiator Rope Skipping


Doel van de opleiding
  • Een les Rope Skipping voor te kunnen bereiden op basis van de ter beschikking gestelde spel- en oefenstof
  • Rekening kunnen houden met de didactische basisprincipes in Rope Skipping en met de organisatorische tips van kijkwijzers en didactische hulmiddelen
  • Theoretische en praktische kennis hebben van basisbewegingsprincipes in Rope Skipping op niveau van de basissprongen
Structuur van de opleiding

Module 1: Aspirant-Initiator Rope Skipping

  • Basisvaardigheden Rope Skipping (4 uur)
  • Praktische organisatie van een les (4 uur)
  • Spel- en oefenvormen Rope Skipping (4 uur)
  • Basisprincipes methodiek en didactiek Rope Skipping(4 uur)


Schrijf je hier in voor een opleiding Aspirant Initiator.

Een club kan steeds een organisatie van de cursus Aspirant-Initiator Algemene Gymnastiek aanvragen via dit formulier.