Inititator Rope Skipping

Doel van de opleiding
 • Basisbewegingen van Rope Skipping kunnen aanleren
 • Rope Skippinglessen efficiënt en effectief kunnen organiseren, met accent op beleving
 • Goede instructies en constructieve feedback kunnen geven
Toelatingsvoorwaarden
 • Minstens 16 jaar zijn op het moment dat de cursus start.
 • Een minimumscore behalen van 8,5/10 op de toelatingsproef OF in het seizoen voorafgaand aan de cursus individueel ‘overall’ en/of in team geselecteerd zijn voor het Belgisch Kampioenschap Rope Skipping georganiseerd door Gymfed vzw

Toelatingsproef

Stage

Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Didactiek (7u)
  • Veilig sporten preventief (4u) en curatief (4u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Opleidingsvisie (3u)
  • Technische basisvaardigheden (2u)
  • Aanleermethoden en foutenanalyse (14u)
  • Materiaalkennis en -onderhoud (1u)
  • Recreatieve wedstrijdvormen (2u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen (14u)
 • Module 4: Stage module (8u)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een initiatorcursus Rope Skipping