Trainer B Toestelturnen jongens

Voor wie?
 • Trainers TTj met gymnasten in A10-11-12
 • Trainers TTj met gymnasten in B13+
Toelatingsvoorwaarden
 • Het diploma Instructeur B TTj bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
 • Ervaring: minimum 1 jaar ervaring aantonen als (hulp)trainer in een competitiegroep TTj
 • Actief zijn als trainer in een competitiegroep TTj tijdens het jaar waarin de cursus gevolgd wordt
Doel van de opleiding
 • Gymnasten begeleiden op competitief nationaal niveau
 • Perfectoneren van de basiselementen TTj
 • Aanleren van gevorderde elementen TTj
 • Jaarplanning leren uitwerken
 • Leidende rol selectie- en opleidingstraject
 • Leidende rol binnen de disciplinewerking TTj van de club
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Duiding bij de opleiding Trainer B (0,5u)
  • Fysiologie en sportfysiologie (8u)
  • Sportpsychologie en coaching (4u)
  • Trainingsmethodiek (8u)
  • Biomechanica (2u)
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende module
  • Wetenschappelijke toepassingen in competitiegymnastiek (15u)
 • Module 2B: Sporttechnische module Toestelturnen jongens
  • Introductie tot de opleiding Trainer (1u)
  • Techniek en methodiek Trainer B Toestelturnen jongens (11u)
  • Foutenanalyse Trainer B Toestelturnen jongens (4u)
  • Planning en periodisering Toestelturnen jongens (2u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module Toestelturnen jongens
  • Didactische oefeningen Trainer B Toestelturnen jongens (11u)
 • Module 4: Stage
  • Observatiestage bij een stagementor (6u)
  • Assistentiestage bij een stagementor (18u)
  • Toepassingsstage bij een eigen trainingsgroep (30u)
  • Wedstrijdstage bij een eigen trainingsgroep (6u)
  • Portfolio
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Trainer B en dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2A is identiek in alle opleiding Trainer B die zich richten op een competitieve discipline
 • Module 2A dient voorafgaand aan of samen met module 2B, 3 en 4 afgelegd te worden
 • Module 2B, 3 en 4 dienen samen gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je in voor het algemeen gedeelte!
Schrijf je in voor het sport specifiek gedeelte!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel !

 • Bijvoorbeeld: Bachelors en Masters LO hebben vrijstelling voor het algemeen gedeelte.