Welke trainersopleidingen bestaan er?

Welke trainersopleidingen bestaan er?

Sinds enkele jaren hebben de Vlaamse Trainersschool (VTS) en de Gymnastiekfederatie een samenwerkingsverband. Zij staan samen in voor het organiseren van officiële trainersopleidingen en dit op verschillende niveaus.

De opleiding Aspirant-Initiator is een facultatieve opleiding. Elke trainer die een trainersdiploma wenst te halen, dient te starten bij de opleiding Initiator. Deelname aan een trainerscursus Instructeur B, Trainer B of Trainer A heeft als toelatingsvoorwaarde in het bezit zijn van het diploma van een niveau lager.

Welk diploma heb ik nodig?

In onderstaand schema kan je terugvinden over welk diploma jij zou moeten beschikken om training te geven aan jouw gymnasten!

Waar kan je een cursus volgen?