Initiator Kleutergym

Doel van de opleiding
 • Algemene motorische en turnspecifieke ontwikkeling van kleuters bevorderen
 • Kleutergymlessen efficiënt en effectief kunnen organiseren, met accent op beleving
 • Gepast kunnen omgaan met kleuters en hun ouders
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Didactiek (7u)
  • Veilig sporten preventief (4u) en curatief (4u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Ontwikkelingskenmerken en omgaan met kleuters (3u)
  • Lesorganisatie kleutergym (2u)
  • Lesinhoud kleutergym (2u)
  • Omgaan met ouders (1u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen Initiator Kleutergym (8u)
 • Module 4: Stage module
  • 2 lessen observatie of assistentie in een andere club
  • 4 lessen toepassingsstage in de eigen club
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een Initiatorcursus Kleutergym!

Ben je nog geen Multimovebegeleider? Kom hier dan alles te weten over Multimove

Bekijk hier ook de vrijstellingstabel! Bachelors en Masters LO, Bachelors kleuteronderwijs en lager onderwijs, bewegingsanimatoren (vanaf 2017) hebben vrijstelling voor 2 lesdagen Multimove!