Beleid

In haar vierjaarlijks beleidsplan bepaalt de Gymnastiekfederatie welke richting ze uit wil gaan, waar de prioriteiten liggen en op welke manier zij haar plannen en doelstellingen, zowel op korte als op langere termijn, willen realiseren.

Beleidsplan 2017-2020