Statuten

De stichters van de vereniging zijn:

Richard Vereecken, Robert Vermeyelen, Robert Daveloose, Jozef Mus, Mathieu Noten, Marc Van de Venne, Mevr. Vereecken – Van Schooten


Deze nieuwe statuten zijn van kracht na aanvaarding door de AV van 5/09/2020 of, bij onvoldoende aanwezigheidsquorum, na een 2de bijzondere algemene vergadering. Tot dan blijven de huidige statuten van toepassing.

> Bekijk ze hier