Topsport

Sinds 1998 kunnen beloftevolle en topgymnasten van de disciplines Toestelturnen jongens en meisjes en Acro op gestructureerde wijze hun studies combineren met topsport.

De topsportstructuur geeft talentvolle gymnasten de kans om een aantal trainingsuren binnen het schoolcurriculum af te werken.

In de basisscholen bestaat de opleiding van de beloftevolle jongeren Toestelturnen uit drie trainingen tijdens de schooluren en een trainingssessie onmiddellijk na de schooltijd met een trainer in dienst of in een gezamenlijk project federatie-club. Op deze manier wil de federatie het professionaliseren binnen haar gymclubs stimuleren. Het trainingsprogramma dat de gymnasten volgen, heeft als doel hen voor te bereiden op een mogelijke instroom in een beloftencetrum.

In het Topsportcentrum in Gent, waar de topsportwerking wordt gecentraliseerd, trainen zo'n 60 gymnasten onder de leiding van een trainersteam van 17 coaches.

In het kort...

 • Aantal topsportgymnasten & -beloftevolle jongeren: 158
   • 90 Lager onderwijs
   • 54 Middelbaar onderwijs
   • 21 Hoger onderwijs of arbeidsmarkt
 • De medische cel bestaat uit: een sportarts, kinesisten, een sportpsycholoog, een conditietrainer, een osteopaat en een diëtiste
 • De topsportgymnasten komen uit 46 Vlaamse gymclubs