Disciplines zonder topsportschool

De Topsportschool wordt enkel georganiseerd in de disciplines Toestelturnen meisjes, Toestelturnen jongens en Acro.

De Gymnastiekfederatie wil de gymnasten die zich onderscheiden in één van de andere disciplines alle kansen geven. Concreet betekent dit dat er voor gymnasten, die kans maken op een goede prestatie op een EK of WK, een ondersteuning is vanuit de federatie. Het zwaartepunt van de opleiding blijft echter in de club. Op aangeven van de meest ervaren trainers (van beste gymnasten) per discipline kan er een centrale werking worden opgestart voor gymnasten die aan een specifiek profiel beantwoorden.

Voor grote internationale wedstrijden (EK/WK) wordt een aparte selectieprocedure opgesteld. Deze procedure wordt goedgekeurd door de Koninklijke Belgische Turnbond en ruim voor de betreffende wedstrijd gepubliceerd.