Topsportstructuur

De topsportstructuur heeft als doel beloftevolle jongeren maximaal te begeleiden om hun talenten volledig te kunnen ontplooien. Het topsportavontuur begint bij een wedstrijdclub, die aangesloten is bij de Gymfed. Vanuit deze clubs worden de talentvolle beloften gedetecteerd en geïdentificeerd. Deze gymnasten kunnen hun talenten verder ontwikkelen in één van de basisschoolclub en nadien in één van de regioclubs. Nadien stromen zij door naar de topsportschool in Gent. 


Topsport, Sport Vlaanderen en Team Belgium slaan de handen in elkaar om hun doelstellingen te behalen. Hun gezamenlijke missie bestaat erin om optimale en duurzame omstandigheden voor Vlaamse gymnasten te creëren, zodat zij maximaal kunnen excelleren in functie van hun talenten.

De strategie bestaat uit drie pijlers:

  1. Topsport als doel: we willen dat onze Vlaamse gymnasten zich meten met de wereldtop en in staat zijn om topresultaten te behalen. Hierbij wordt gestreefd naar een top 8 mondiaal.
  2. Topsport als middel: topsport moet ook als middel dienen om de sportparticipatie en sportbeleving in Vlaanderen te verhogen.
  3. Topsport als cultuur: integriteit, samenwerking en excelleren binnen de ondersteuning en werking zijn kernwaarden die we binnen topsport centraal stellen.

Daarnaast staat het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat bovenaan de agenda. Binnen de topsportstructuur willen we dat de gymnasten op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun sport kunnen beoefenen. Hiervoor nemen we nu en in de toekomst alle noodzakelijke stappen om systematisch alle essentiële voorwaarden te implementeren om deze doelstelling te realiseren.

Gestructureerde topsportopleiding met een talent-, ontwikkelings- en prestatieprogramma (in samenwerking met Topsportschool Gent):

  • Toestelturnen meisjes
  • Toestelturnen jongens
  • Acro

Gestructureerde topsportopleiding met talent- en ontwikkelingsprogramma:

  • Tumbling
  • Trampoline

Geen gestructureerde topsportopleiding:

  • Ritmiek
  • Rope Skipping