Topsportstructuur

Vanaf het nieuwe schooljaar 2010-2011 voerde de Gymnastiekfederatie Vlaanderen een aantal wijzigingen door binnen haar opleidingspiramide voor Toestelturnen (jongens en meisjes). De basis voor de wijzigingen kunnen we omschrijven als:

  • Het optimaliseren van de bestaande financiële middelen door te kiezen voor meer rendabelere en verantwoordbare topsportinvesteringen.
  • Het verbreden van onze onderste opleidingslaag om op die manier meer gymnasten te laten instromen in een gestructureerde opleiding. Deze verbreding is essentieel om onze kritische aantallen gymnasten te kunnen behalen op seniorniveau nodig voor ploegvorming naar EK, WK en Olympische Spelen.
  • Het decentraliseren van de onderste opleidingslaag om kinderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te laten groeien als gymnast.
  • Onze clubs actief betrekken in de opleiding van jonge topsportgymnasten.
  • Meer Vlaamse trainers opleiden als topsporttrainer om op die manier het algemene sporttechnische niveau van gymnasten en trainers te verhogen.

Uitgezonderd voor de discipline Acro worden voor de disciplines Trampoline (DMT), Tumbling en Ritmiek geen gestructureerde topsportopleidingen aangeboden. Deze sporten zijn niet opgenomen op de topsporttakkenlijst van de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen).