Zomerupdate 2022


Voor Trainers/Medewerkers/Jury


Algemeen

 • De Trainers App kan nu ook gebruikt worden door medewerkers, juryleden en bestuursleden om onkosten door te geven
 • De contactgegevens van medewerkers, juryleden en bestuursleden zijn nu ook te raadplegen in de Trainers App
 • Log sneller in op Coach@Home en Gymstars via de Trainers App (indien de club een abonnement heeft)


Homepage

 • Met de vernieuwde homepage vind je nog sneller jouw trainingen terug
 • Je kan nu ook op de homepage zien voor welke trainingen de aanwezigheden zijn aangeduid (er komt een vinkje '✔' naast de training te staan).


Aanwezigheden

 • (Indien ingesteld door de club) Mogelijkheid toegevoegd om een medetrainer als vervanger toe te voegen aan een training. Toe te voegen via de aanwezigheidspagina van die dag.
 • Wanneer een training verwijderd wordt, zal deze niet meer verschijnen in het groepsoverzicht (vroeger was dit enkel voor zelf toegevoegde trainingen). Een verwijderde training of een extra training kan opnieuw worden toegevoegd met de "blauwe bol".


Data pagina (in het groepsoverzicht)

 • Bekijk de evolutie van de aanwezigheden voor jouw groep gedurende het seizoen. Ga naar 'Mijn groepen', selecteer de gewenste groep en klik op 'data' en je krijg gedetailleerde inzichten over de aanwezigheden van elke gymnast
 • Bekijk op welke training jouw sporters voor het laatst aanwezig warenOnkosten

 • Mogelijkheid tot ingeven van de kosten op de effectieve datum van de verrichting.
 • Je kan vanaf nu de bewijsstukken (PDF, word, excel, afbeelding, ...-> max. 5 MB) voor jouw onkosten rechtstreeks uploaden in de Trainers App
 • Kilometervergoedingen kunnen vanaf nu automatisch toegevoegd worden aan de onkosten voor elke training (vraag aan het clubbestuur om dit voor jou in te stellen indien van toepassing)


Contactgegevens

 • Download nu de contactgegevens van jouw groep via het navigatiemenu 'Downloads'  Voor Administrators

  Bekijk zeker ook het deel "voor trainers", hier staat ook belangrijke informatie in voor de administrator.

  Onkosten

  • Mogelijkheid toegevoegd om zelf onkostencategorieën aan te maken, en voor deze categorieën volgende instellingen aan te passen:
   • Betalingswijze (aantal kilometers, zelf (door de begunstigde) in te vullen bedrag of beide
   • Mogelijkheid tot instellen maximumbedrag (vb. voor aanwezigheid trainer op wedstrijden,...)
   • Mogelijkheid tot verplichten van bijlage (bijvoorbeeld voor aankoopbewijzen)
  • Indien niet ingevuld blijven de oude categorieën behouden
  • Mogelijkheid voor de gebruikers tot uploaden van bewijsstukken/facturen/winkelbon,... bij het ingeven van de onkosten, deze kunnen gedownload worden als een .zip samen met de onkostenrapporten
  • Nieuwe methode voor het automatisch registreren van kilometervergoedingen (zie onderdeeltje kilometervergoedingen)  Kilometervergoedingen

  • In het overzicht van de "Tarieven" is een nieuw tabblad toegevoegd voor de instellingen van de kilometervergoedingen
  • Voor elke trainer kan, indien gewenst, een bedrag (of aantal kilometers met een vast bedrag per km) ingegeven worden.
  • Vervolgens kan er gekozen worden of deze voor elke training toegevoegd mogen worden of slechts 1x per dag (voor trainers die meer dan 1 training na elkaar geven en slechts 1 maal kilometervergoedingen mogen ontvangen).
  • De kilometervergoedingen worden automatisch verrekend in de onkosten onder de categorie "kilometervergoedingen", deze kunnen afzonderlijk of samen met de trainingen betaald worden in de rapporten module


  Aanwezigheden

  • Mogelijkheid toegevoegd om zelf categorieën voor afwezigheden aan te maken, en voor deze categorieën volgende instellingen aan te passen
   • Kleur van de categorie voor de aanwezigheidsrapporten
   • Mogelijkheid om een categorie wel of niet te laten meetellen voor de aanwezigheidspercentages (bijvoorbeeld voor gemengde groepen waar een deel van de sporters minder trainingen volgt).
  • Indien niet ingevuld blijven de oude categorieën behouden
  • Volg de aanwezigheden op met de vernieuwde data pagina in het groepsoverzicht
  • Mogelijk om als 'administrator' zelf extra trainers voor een training toe te voegen als vervanger

  Rapporten

  • Selecteer nu welke onkostencategorieën in het rapport mogen opgenomen worden
  • Selecteer nu welke functies in het rapport moeten opgenomen worden (trainers, medewerkers, jury, bestuur)
  • Download de bijlages die de gebruikers als bewijsstukken bij de onkosten hebben geüpload
  • Download de detailrapporten afzonderlijk per trainer (als .zip met pdf per trainer)

  Instellingen

  • "Berichten" en "Contact" instellingen verplaatst naar "Communicatie"
  • Onkosten categorieën toegevoegd
  • Aanwezigheden categorieën toegevoegd