Gymfed

Reactie Gymfed open brief Toestelturnen meisjes Gent

De Gymnastiekfederatie heeft vandaag, zaterdag 13 maart, kennis genomen van de open brief die de gymnasten van Team BELGYM Toestelturnen meisjes Gent gepubliceerd hebben. Sommige media berichten (foutief) dat Gymfed of “de Belgische Gymfederatie” deze open brief publiceerde, dit is niet correct. De brief is afkomstig van en ondertekend door gymnasten van het meisjesteam Toestelturnen Gent. Gymfed is hierover geïnformeerd door het team maar lag niet aan de basis van het initiatief.

Als federatie blijft Gymfed haar engagement aangaan om verder te werken aan een ethische en gezonde sportcultuur. Daarnaast hebben we het volste respect voor de getuigenissen van voormalige gymnasten over hun ervaringen. We vinden het moedig, goed en belangrijk dat deze gymnasten hun verhaal brengen, daar kunnen we veel uit leren. Tegelijk heeft Gymfed voorbehoud aangetekend bij het eenzijdige karakter van sommige berichtgeving in de media, die weinig of geen aandacht schenkt aan de stappen die Gymfed reeds genomen heeft en nog onderneemt voor een positieve sportcultuur in haar sport. Dit terwijl Gymfed steeds heeft benadrukt dat het al jarenlang werkt aan een sterkere omkadering van haar sporters en via verschillende initiatieven verder bouwt aan een ethisch en gezond sportklimaat.

Daarnaast stellen wij vast dat het huidige team van atleten op sociale media vaak hard wordt aangepakt en onder druk wordt gezet door buitenstaanders. De open brief van de huidige gymnasten van Team BELGYM Toestelturnen meisjes Gent kwam er op eigen initiatief, naar aanleiding van aanhoudende druk van externen op het team (ondermeer via social media), die volgens hen de grenzen van het welvoeglijke overschreed.

Ilse Arys: "Net zoals wij respect hebben voor de getuigenissen van voormalige gymnasten uit ons topsportprogramma, erkennen wij het recht van onze huidige atleten om zich uit te spreken. We zien dat de emoties hoog oplopen in dit debat, en hopen dat de buitenwereld ook onze huidige generatie atleten aanhoort met de nodige sereniteit."

Als federatie nemen wij hier nog steeds dezelfde positie in:

  • We luisteren met aandacht en empathie naar de voormalige gymnasten. We hebben respect voor het feit dat zij hun verhaal bij de onafhankelijke onderzoekscommissie doen en zij zijn ook vertegenwoordigd in onze eigen, pas opgerichte atletencommissie
  • We willen het werk van de onafhankelijke onderzoekscommissie op geen enkele manier beïnvloeden of doorkruisen
  • Evenmin oefenen wij druk uit op het huidige team gymnasten. Zij hebben van ons geen verbod, vraag of verzoek gekregen om zich in dit debat te mengen, noch expliciet noch impliciet. Als zij nu hun ervaring delen, doen zij dat vanuit hun eigen, authentieke beleving. Wij vragen dan ook dat zij net als de voormalige atleten mogen rekenen op het respect van media, beleidsmakers en andere betrokkenen

Terwijl wij het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie afwachten, nemen we verdere initiatieven om de omkadering rond onze sporters te versterken. Zo richtten we recent een atletencommissie op waarin ook voormalige atleten zetelen, en een oudercommissie, om de ouders van onze gymnasten een stem te geven in de verdere uitbouw van onze topsportwerking.

Gezond en ethisch sporten
Janssen Fritsen Agiva Lotto Vlaamse overheid
© Gymfed • Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel: 09 243 12 00info@gymfed.be
Uitschrijven