Q4Gym

TK EDELWEISS STABROEK vzw

Turnclub Edelweiss heeft als doel de turnsport en bewegingsexpressie bij de jeugd en volwassenen te bevorderen. Turnclub Edelweiss wil elke gymnast vanaf 2,5 jaar een zo compleet mogelijke en zeer kwalitatieve begeleiding geven en een kwaliteitsvolle clubwerking verwezenlijken. Tijdens de lessen leren de gymnasten op een veilige manier de verschillende turnbewegingen en leren ze hun lichaam optimaal te gebruiken.

Contactgegevens

  willy@tkedelweiss.be
  www.tkedelweiss.org

Regio: Antwerpen Noord

Recreatieve disciplines: Acro

Competitieve disciplines: Acro, Dans en Demo, Tumbling

Locaties