Meer sites

Bestuurders en trainers

Dat je als club jouw leden optimaal wil opleiden en begeleiden, dat staat vast! Als bestuurder en trainer vorm jij een belangrijke sleutelfiguur voor je leden, dit zowel tijdens als naast training. Als federatie ondersteunen en inspireren we onze clubs om samenGymfed-sportmodel

De kenmerken van sporters en aandachtspunten in de coaching zijn natuurlijk niet voor elke sporter hetzelfde. Waar ligt de focus bij een 10-jarige recreatieve gymnast? Wat kan je wel/niet verwachten van een sporter in een bepaalde fase in hun sportieve carrière? Hoe zit het met de ontwikkeling van kracht en lenigheid van de sporters? En wat met de fysieke en mentale belasting? Met het Gymfed-sportmodel ondersteunen we onze clubs en trainers met inzichten om sporters op elk moment hun volle potentieel te laten benutten.


Gezond & ethisch sporten

Het creëren van een gezond en ethisch sportklimaat is een belangrijke beleidsdoelstelling in het huidige Vlaamse sportbeleid. Gymfed wil haar leiderschapsrol opnemen en een organisatie zijn waarbij haar sporters op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang kunnen beoefenen.


Topsporters

De topsportstructuur heeft als doel beloftevolle jongeren maximaal te begeleiden om hun talenten volledig te kunnen ontplooien. Het topsportavontuur begint bij een wedstrijdclub, die aangesloten is bij de Gymfed. Vanuit deze clubs worden de talentvolle beloften gedetecteerd en geïdentificeerd. Deze gymnasten kunnen hun talenten verder ontwikkelen in één van de basisschoolclub en nadien in één van de regioclubs. Nadien stromen zij door naar de topsportschool in Gent.


Gymshop

Welkom bij de Gymnastiek Shop, dé bestemming voor alles wat je nodig hebt om je training naar nieuwe hoogten te tillen! Vind in onze shop de technische programma's, turnmateriaal en merchandising.

    Pers & media

    Op zoek naar meer info over onze federatie, meer info over accreditaties op onze wedstrijden en organisaties of onze persberichten lezen? Alle info kan je terugvinden op deze perspagina.