Medewerkers

Zoveel mogelijk mensen in elke fase van het leven aan gymnastiek laten doen, check! Hoe we dat doen? Met een nieuwe Gymfed-structuur met gemotiveerde medewerkers die maximaal op elkaar zijn ingespeeld en zich ten volle inzetten voor onze sport en clubs!

Om onze clubs maximaal te ondersteunen, begeleiden en inspireren gaan we van start met een gloednieuwe Gymfed-structuur. In het nieuwe Gymfed-organogram gaat de clubwerking hand in hand met het Gymfed-dienstenaanbod om zo samen met onze clubs te bouwen aan fysiek en mentaal sterke gymnasten die levenslang genieten van gymnastiek.

Onze teams


Admin & Support

Het team ADMIN & SUPPORT is verantwoordelijk voor de organisatiebrede administratieve, logistieke en digitale ondersteuning van onze Gymfed-werking. Dit team stelt alles in het werk om je als club het maximale uit onze systemen kan halen en als club kan focussen op wat echt telt: de sport.

Team Admin & Support

Digitaal

Het team DIGITAAL is verantwoordelijk voor het coördineren, testen, implementeren en evalueren van de digitale projecten ter ondersteuning van onze clubs en de interne werking.

Team Digitaal

MARCOM

Het team MARCOM is verantwoordelijk voor de organisatiebrede ondersteuning op het vlak van externe communicatie, marketing & PR en pers & media met als focus de promotie van de gymsport.

Team MARCOM

Projecten en Events

Het team PROJECTEN & EVENTS is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle grote evenementen in functie van de promotie van de gymsport(vb. Gymgala, Kaderweekend, …) alsook voor de aansturing van organisatie-brede projecten (vb. opmaak beleidsplan, subsidiedossiers …).

Team Projecten & Events

Financiën

Het team FINANCIËN is verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële activiteiten van onze federatie en bewaakt de financiële gezondheid van onze organisatie.

Team Financiën

Topsport

Het team TOPSPORT is verantwoordelijk voor onze topsportwerking binnen de disciplines Toestelturnen meisjes, Toestelturnen jongens en Acrobatische gymnastiek en de coördinatie van de disciplines Tumbling, Trampoline en Ritmiek.

Team Topsport

Clubwerking

Het team CLUBWERKING is verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze clubs om zo hun interne clubwerking sterker te maken. Dit enthousiaste team staat o.a. in voor de kwaliteitszorg (Q4Gym), de sporttechnische programma’s en projecten (Kidies, Gymstars, …), het volledige opleidingsaanbod richting clubbestuurders en trainers en de verdere ontwikkeling van de disciplines G-Gym en Freerunning.

Team Clubwerking

Sportieve organisaties

Het team SPORTIEVE ORGANISATIES is verantwoordelijk voor de sporttechnische omkaderingen, reglementen en het aanbod van organisaties in de verschillende gymnastiekdisciplines. Ook de clubmeetings, overlegplatformen en het coördineren van het jurysysteem voor onze wedstrijden wordt door het team Sportieve Organisaties opgevolgd.

Team Sportieve Organisaties

HR

De HR-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitrollen van een passend en gedragen HR-beleid binnen onze Gymfed-werking

HR-verantwoordelijke

Algemeen Manager

De Algemeen Manager is verantwoordelijk voor het operationeel & dagelijks beheer van de federatie.Dit omvat het aansturen van de dagelijkse werking, het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en het vertegenwoordigen van onze federatie naar externe partners en stakeholders

Algemeen Manager