Medisch

De Gymnastiekfederatie heeft als doel het de clubs en zijn leden mogelijk te maken om op een medisch verantwoorde manier aan life-time gymnastiek te doen. Hiervoor volgt zij de bepalingen van het decreet i.v.m. Medisch Verantwoord Sporten van 20 december 2013 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit nieuwe decreet is van kracht gegaan op 31 maart 2015.

Onze sport in een goede gezondheid beoefenen primeert bij de Gymnastiekfederatie; daarom raden wij de gymnasten en skippers aan zich op regelmatige basis medisch te laten onderzoeken. Via de online module www.sportkeuring.be krijg je na het invullen van een vragenlijst, een kleurcode-advies waarin vermeld wordt of een onderzoek aangewezen is. Je kan dit advies tevens printen. 
In het verleden was een medisch geschiktheidsattest noodzakelijk voor alle licentiehouders die deelnemen in het A-niveau. Deze generieke verplichting vervalt vanaf het seizoen 2023-2024.

  • Sporters die heel wat trainingsuren per week doen en/of een discipline beoefenen met een grote impact worden aangeraden om een regelmatige medische opvolging te laten doen. Dit is echter geen verplichting en bijgevolg dienen attesten of documenten hierover niet aan Gymfed bezorgd te worden.
  • Gymnasten die zich selecteren voor EK/WK en gymnasten met een topsport (beloften)statuut zullen wel verplicht worden om een medische screening te ondergaan. Zij kunnen hiervoor een sportmedisch protocol gebruiken dat door een bevoegde arts dient ingevuld te worden. Het protocol moet in orde zijn voor effectieve deelname - bezorgen via mail aan contactpersoon binnen Gymfed van de betreffende organisatie, maar mag reeds eerder - in hetzelfde seizoen - worden uitgevoerd. 

Het medisch attest kan je hieronder terug vinden:

De lijst van sport- en keuringsartsen vind je hier    Snel weten wat je bij een ongeval of andere EHBO-situaties dient te doen: EHBO-tips Rode Kruis of download de gratis Rode Kruis EHBO-app.