Medisch

De Gymnastiekfederatie heeft als doel het de clubs en zijn leden mogelijk te maken om op een medisch verantwoorde manier aan life-time gymnastiek te doen. Hiervoor volgt zij de bepalingen van het decreet i.v.m. Medisch Verantwoord Sporten van 20 december 2013 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit nieuwe decreet is van kracht gegaan op 31 maart 2015.

Onze sport in een goede gezondheid beoefenen primeert bij de Gymnastiekfederatie; daarom raden wij de gymnasten en skippers aan zich op regelmatige basis medisch te laten onderzoeken. Via de online module www.sportkeuring.be krijg je na het invullen van een vragenlijst, een kleurcode-advies waarin vermeld wordt of een onderzoek aangewezen is. Je kan dit advies tevens printen. 

Wil je echter aan wedstrijden deelnemen op A-niveau, dan dien je min. om de 2 jaar een medische check up te laten doen (niet voor dans en demo). Sporters die heel wat trainingsuren per week doen en/of een discipline beoefenen met een grote impact op de gewrichten, raden we aan om dit wél jaarlijks te doen. Gymnasten in TTm, TTj of Acro die worden voorgedragen voor een Topsportstatuut of Topsportbeloftestatuut, zijn verplicht zich jaarlijks te laten keuren.

Het medisch attest kan je hieronder terug vinden:

De lijst van sport- en keuringsartsen vind je hier

Het medisch attest online opladen:

Je Medisch Geschiktheidsattest (laatste pagina van het medisch protocol) dient online opgeladen te worden door de sporters zelf (via 'Mijn Gymfed' - Mijn Medisch Geschiktheidsattest'), ook indien het gaat over een attest van vorig seizoen! Via jouw profiel kan het attest van vorig seizoen gedownload worden.

    Snel weten wat je bij een ongeval of andere EHBO-situaties dient te doen: EHBO-tips Rode Kruis of download de gratis Rode Kruis EHBO-app.